Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 218
Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử phường Sông Bằng
Thông tin chỉ đạo điều hành Thành phố Cao Bằng
Tổng số: 450
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
Số: 298 /UBND-VP V/v theo dõi, giám sát các công ty, doanh nghiệp tổ chức các chương trình Hội nghị khách hàng, quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm trên địa bàn Thành phố.
Lượt xem: 1
04/08/2022
Số: 297/UBND-VHXH V/v rà soát, bổ sung nhu cầu xây dựng mới, cải tạo sửa chưa nhà văn hoá trang thiết bị TDTT
Lượt xem: 1
03/08/2022
Số 294/UBND-VHXH V/v Đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định 62/2021/QĐ-UBND
Lượt xem: 1
03/08/2022
Số 294/UBND-VHXH V/v Đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định 62/2021/QĐ-UBND
Lượt xem: 0
03/08/2022
Số 294/UBND-VHXH V/v Đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định 62/2021/QĐ-UBND
Lượt xem: 0
03/08/2022
Số 294/UBND-VHXH V/v Đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định 62/2021/QĐ-UBND
Lượt xem: 0
03/08/2022
Số 294/UBND-VHXH V/v Đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định 62/2021/QĐ-UBND
Lượt xem: 0
03/08/2022
Số 294/UBND-VHXH V/v Đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định 62/2021/QĐ-UBND
Lượt xem: 0
03/08/2022
Số 294/UBND-VHXH V/v Đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định 62/2021/QĐ-UBND
Lượt xem: 0
03/08/2022
Số 294/UBND-VHXH V/v Đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định 62/2021/QĐ-UBND
Lượt xem: 0
03/08/2022
12345678910...